ประวัติหนังสือพิมพ์

UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage
                บรรพตนิวส์ (อังกฤษ: Banphot News) เป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ภาษาไทยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอบรรพตพิสัย ก่อตั้งโดยด.ช. สุทิวัส ศรีนุช  และ ส.อ. สุรพงศ์ ศรีนุช เป็นผู้อำนวยการและหัวหน้ากองบรรณาธิการ มีจำนวนพิมพ์ที่เตรียมฉบับปฐมฤกษ์ ปัจจุบันที่ 99 ฉบับ ราคาจำหน่าย 3.00 บาท 
                สุทิวัส ศรีนุช เห็นช่องทางจากเมื่อเริ่มมองถึงหนังสือพิมพ์ระดับประเทศและหนังสือแจกฟรี ( W2F ) ซึ่งเห็นช่องทางว่าในพื้นที่ท้องถิ่นควรมีหนังสือพิมพ์อ่านเล่นและอาจสร้างรายได้ไว้เป็นทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
1การริเริ่มโดย สุทิวัส ศรีนุช เริ่มหาข้อมูลการทำวิจัยจากศูนย์ข้อมูลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจากต่างจังหวัด และเสาะหาทรัพยากรในการจัดทำหนังสือพิมพ์ขั้นต้น ซึ่งทดลองทำ การจัดหาและหลักการบริหารด้วยตนเองในอีกไม่ช้า  บรรพตนิวส์กำลังเตรียมการจดทะเบียนเป็นสำนักพิมพ์และสื่ออย่างเป็นทางการโดยไม่เกินปี2559
                สำหรับอาคารสถานที่ตั้งอยู่ที่ 108 / 1 หมู่ 2 ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์โดยในในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 กองบรรณาธิการบรรพตนิวส์ ยังคงทำงานอยู่ที่สำนักงานซอยเทศบาล 42 โดยรวมอยู่ด้วยกับโรงพิมพ์ ปัจจุบันบรรพตนิวส์ ใช้เครื่องพิมพ์ตรา Canon จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกำลังในการผลิตชั่วโมงละ 65 ฉบับ พิมพ์แบบไร้ขอบขนาด 4นิ้ว x 6นิ้ว ในเวลา 55 วินาที โดยใช้พิมพ์ฉบับละ 40 หน้า (สี่สี 2 หน้า) ซึ่งในแต่ละวัน ใช้กระดาษทั้งหมด 130 ฉบับ คิดเป็นน้ำหนัก 650 กรัม และใช้หมึกสีดำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
                สำหรับโครงการในอนาคต บรรพตนิวส์มีแผนการทำธุรกิจในสื่อทางอินเทอร์เน็ตในปี 2559 โดยการเปิดเผยของ สุทิวัส ศรีนุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สำนักพิมพ์บรรพต ระบุว่าจะใช้เงินรวมทั้งสิ้น 5000 บาท เพื่อลงทุนทำธุรกิจในสื่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการสร้างเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ การสั่งซื้ออุปกรณ์ การเตรียมบุคลากร สถานที่ และการรองรับการออกอากาศผ่านวิทยุอินเทอร์เน็ตอีกด้วย