ส.อ.สุรพงศ์ ศรีนุช

เจ้าของสำนักพิมพ์

ด.ช.สุทิวัส ศรีนุช

ผู้อำนวยการ ผู้พิมพ์โฆษณา