New Ribbon
Example Frame
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบนำเสนอวีดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนชาญวิวัฒน์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมแม่น้ำ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มป้องกันตลิ่งพัง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ประะกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานเทขยะพร้อมจุดขนถ่ายขยะ ประการศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 40 ชุดและเครื่องสแกน จำนวน 3 เครื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลตัวอย่าง ประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเทศบาลตัวอย่าง ดูทั้งหมด

นายธีรพงษ์ ดีเลิศวุฒิกร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

ว่าที่ร้อยตรีเกษม จี้ปุ๊ด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย

นางสาวกุลนันท์ ยศถานี

นักบริหารงานทั่วไป

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 70,013

ผู้เข้าชมปีนี้ : 70,013

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 18,315

ผู้เข้าชมวันนี้ : 106