ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันอังคาร ที่๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอรามัน พร้อมปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และได้ช่วงบ่ายได้ประชุมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน

UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage