ร่วมงานเกษียณอายุราชการ นายอำเภอโซ่พิสัย

เมื่อวานนี้ เวลา 19.00 น. สภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย นำโดย นายบัณฑิต สูงสนิท ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย พาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย มอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ นายพลพงษ์ ศรีสมัย นายอำเภอโซ่พิสัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
UploadImage