การประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย ประจำปี 2561

วานนี้ เวลา 08.30 น. สภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชน อำเภอโซ่พิสัย ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมหมื่นขุนพล ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยมีท่านสุรัตน์ การบรรจง ปลัดอำเภอโซ่พิสัย รักษาราชการแทนนายอำเภอโซ่พิสัย กล่าวให้โอวาท แนวทางการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน อีกทั้งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย และแนวทางการจับฉลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และคัดเลือกคณะบริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา 33 วรรค 3 และเรื่องอื่นๆ โดยมี นายบัณฑิต สูงสนิท ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำ  เภอโซ่พิสัย เป็นประธานในที่ประชุม

UploadImage


UploadImage 
UploadImage