21 ก.พ. 2562 สดย.อ.โซ่พิสัย เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561

UploadImageUploadImage
วันนี้ (21 ก.พ. 2562) เวลา 09.00น. นายบัณฑิต สูงสนิท ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย พร้อมด้วยผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการประชุมสามัญประจำปี 2561 จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ผู้แทนผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 4 คน