๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ ผู้บริหาร สดย.อ. โซ่พิสัย ร่วมสังเกตการณ์การประชุม สดย.ต.คำแก้ว

UploadImage
วานนี้ (13 มีนาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายบัณฑิต สูงสนิท ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย พร้อมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำแก้ว โดยได้รับคำเชิญจาก ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนคำพิทยาคม ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับเรื่องปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน เข้าที่ประชุมในระดับอำเภอ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป