• นายบัณฑิต สูงสนิท
    ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย
  • นายอิศรา พูลเพิ่ม
    รองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย
  • นายพุฒินันท์ อินคาคร
    รองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 284

ผู้เข้าชมปีนี้ : 22

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0