ขอเชิญคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล/ตำบล ในเขตอำเภอโซ่พิสัย เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโซ่พิสัย  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
เอกสารแนบ :