โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และข้อความ