วันเด็กแห่งชาติ2561

วันเด็กแห่งชาติ2561
   
              
 
รายละเอียด
 

เทศบาลตำบลวิหารแดง โดย.นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหอประชุมอำเภอวิหารแดง