มอบเก้าอี้สุขาให้กับผู้พิการ

มอบเก้าอี้สุขาให้กับผู้พิการ
   
     
 
รายละเอียด
 

นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางภาณี นะราศรี ปลัดเทศบาลและงานพัฒนาชุมชน

ออกมอบเก้าอี้สุขาให้กับผู้พิการจำนวน 5 ราย