กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองฯ

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองฯ
   
              
 
รายละเอียด
 

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ..เทศบาลตำบลวิหารแดง โดยนางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และภาคประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองและแปรขบวน ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวิหารแดง