ประชาสัมพันธ์การรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2562