ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
ด้วยเทศบาลตำบลวิหารแดง โดย นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา ถวายวัดต่าง ๆ 
ณ วัดวิหารแดง วัดหนองโพธิ์ และวัดเจริญธรรม โดยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการ  ให้มาพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวิหารแดง เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป