• นายอดิศักดิ์ อากรสกุล
    สาธารณสุขอำเภอ
  • นายวีรพงษ์ ชมภูมิ่ง
    ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านบริหาร)
  • นายสวัสดิ์ ดวงใจ
    ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ด้านวิชาการ)

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 87,627

ผู้เข้าชมปีนี้ : 87,627

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 35,929

ผู้เข้าชมวันนี้ : 301