ผอ.กวก.ศร. และคณะ ตรวจการฝึกเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด ประจำปี 61 หน่วย ร.9 และ นขต., ร.19 และ นขต., ร.29 และ นขต. ณ พื้นที่การฝึก พล.ร.9 จว.กาญจนบุรี วันที่ 23 - 24 ส.ค.61

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage