ผอ.กวก.ศร. และคณะ ตรวจการฝึกเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด ประจำปี 61 หน่วย ร.4 และ นขต. จว.นครสวรรค์, หน่วย ร.14 และ นขต. จว.ตาก และหน่วย ร.7 และ นขต. จว.เชียงใหม่ 3 - 5 ก.ย.61

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage