ฉลากยาใหม่ของรพ.ค่ายบางระจัน มี QR code

ฉลากยาใหม่ของรพ.ค่ายบางระจัน มี QR code ไว้สแกนเพื่ออ่านข้อมูลยาแล้วนะ 
เพียงใช้โทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) เข้าแอปพลิเคชัน "RDU รู้เรื่องยา" แล้วสแกน QR code บนฉลากยา ท่านจะพบรายละเอียดข้อมูลยานั้นๆ

หากมีข้อสงสัยการใช้งานสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ห้องยา รพ.ค่ายบางระจัน หรือโทร 036-699357 ต่อ 115

หมายเหตุ
1. การสแกน QR code โทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2. ยาบางรายการอาจยังไม่พบรายละเอียดยา เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาข้อมูล
UploadImage   UploadImage UploadImage UploadImage