โรงพยาบาลค่ายบางระจัน จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม 2562

โรงพยาบาลค่ายบางระจัน จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม 2562
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2562เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage