ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

โรงพยาบาลค่ายบางระจัน  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อปรับปรุงห้องบริการแผนกผู้ป่วยนอก  
ในวันจันทร์ที่  12  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ณ  วัดโพธิ์เก้าต้น  ต.บางระจัน  อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี

*สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพหรือร่วมทำบุญ  ติดต่อโรงพยาบาลค่ายบางระจัน  036-699357 ต่อ 135
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.เลขที่  020-160-568-237  ชื่อบัญชี  "เพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลค่ายบางระจัน"  

UploadImage
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage

UploadImage