New Ribbon
Example Frame
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.ค่ายบางระจัน ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วย รพ.ค่ายบางระจัน ปีงบประมาณ 2562 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโรงพยาบาลค่ายบางระจัน จำนวน 2 รายการ ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายบางระจัน ปีงบประมาณ 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 รายการ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลค่ายบางระจัน (3/7/60) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (22/5/60) ดูทั้งหมด
  • พญ.สิทธิธนา โตอ่อน
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน
  • นางฐิติรัตน์ แก้วโกมล
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • นางวัฒนาภรณ์ กระจ่างจิตร์
    หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 35,347

ผู้เข้าชมปีนี้ : 7,145

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 360

ผู้เข้าชมวันนี้ : 20