ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โรงพยาบาลค่ายบางระจัน (3/7/60)