ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายบางระจัน ปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ :