ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.ค่ายบางระจัน