New Ribbon
Example Frame
ขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามความเชื่อมั่นในการรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาล ประกาศการใช้รถยนต์ส่วนกลางหรือรถยนต์ราชการ ขอแจ้งการจัดสรรโควต้า แผนการจัดสรรสถานศึกษาและประกาศสำนักงานสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 เชิญร่วมแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยเด็กโรคเลือดในโครงการ “ปันโลหิต ให้น้อง” ตลอดเดือนกันยายน 2561 โรงพยาบาลของดการให้บริการถุงพลาสติกเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 61 เป็นต้นไป ภัยเงียบจากอาการนิ้วล็อค สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 2560 ขออนุญาตใช้คู่มือ ความขัดแย้ง ประกาศเจตจำนง การวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน ดูทั้งหมด

นางสาววิพัชรินทร์ ทรงเดชาพิพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองเขื่อน

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 4,383

ผู้เข้าชมปีนี้ : 179

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0