รวมพลังวันสตรีสากล

                           องค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง จัดงานรวมพลังวันสตรีสากล  เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงพลังและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสตรี และกระตุ้นให้สังคมตระหนักในความสำคัญของสตรี

 

UploadImage
UploadImage


UploadImage