ผลิตภัณฑ์ฝีมือ.....จากกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล

 

“ผลิตภัณฑ์ฝีมือ.....จากกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล”

ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตัวอย่าง จัดตั้งขึ้นโดยเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในเทศบาลตัวอย่างที่มีความสนใจในงานฝีมือเหมือนกัน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 21 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาลตัวอย่าง ทางกลุ่มจึงคัดเลือกงานฝีมือทำกระเป๋าและเข็มขัดจากเชือก “เมคราเม่” เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในลวดลายและวัสดุที่นำมาใช้ในการทำ มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความมันสูง เมื่อนำมาใช้แล้วทำให้สามารถมองเห็นลายได้ชัดเจนสวยงามและสามารถซักได้ด้วย ราคากระเป๋าเริ่มต้นใบละ 300 บาท ไปจนถึง 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของลวดลายซึ่งกระเป๋าใบหนึ่งจะใช้เวลาในการทำประมาณ 3 – 4 วัน


ผู้ที่สนใจต้องการสั่งซื้อหรือสั่งทำ สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล


UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

ผู้ที่สนใจต้องการสั่งซื้อหรือสั่งทำ
สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล