“ล้างตลาด” ที่เทศบาลตัวอย่าง

กิจกรรม “ล้างตลาด”
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา เทศบาลตัวอย่างได้จัดเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าทำความสะอาดบริเวณภายในตลาดสด หน้าที่ว่าการอำเภอ โดยลงพื้นที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในการจำกัดและแก้ไขปัญหาความสกปรก เชื้อโรคที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ประชาชน ผู้บริโภค เกิดความพึงพอใจในมาตรการ “ตลาดสด น่าซื้อ” ภายในเขตเทศบาลตัวอย่าง

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage