เชิญร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬาเทศบาลตัวอย่างคัพ

           กองการศึกษา เทศบาลตำบลตัวอย่าง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมและร่วมเชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาตัวอย่างคัพ กีฬาประชาชนเทศบาลตำบลตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันฟุตซอล เซปักตะกร้อ และเปตอง สนามการจัดการแข่งขันบริเวณสนามกีฬาด้านหน้าโรงเรียนวัดปากคลองและบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตัวอย่าง

          โดยจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 25XX เป็นต้นไป สำหรับประชาชนภายในเขตเทศบาลตัวอย่างที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 25XX ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลตัวอย่าง