โครงการชีวิตเปี่ยมสุข

โครงการชีวิตเปี่ยมสุข

            ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ขอเรียนเชิญเหล่ากัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และรับฟังการบรรยายธรรม จากอดีตหนุ่มเสเพล มุ่งหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์ มากว่า 15 พรรษา พระพี่ชายอรุณ ภาวิไล พระอาจารย์ภาสกร ภูริวัททะโณ ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 25xx ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. บริเวณชั้น x หน้าฟู้ดพาร์ค ภายในงานมีการจำหน่ายหนังสือธรรมะ CD ธรรมะ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากทางมูลนิธิวัดสวนแก้ว และวัดพระรามเก้า สนใจสำรองที่นั่งฟรี