เทศบาลตำบลตัวอย่างมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

          
              นายละเมียด XXX นายกเทศมนตรีตำบลตัวอย่าง  พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ที่ได้ทำการสำรวจตามคำร้องขอความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยจำนวน 3 หลังคาเรือน บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.ตัวอย่าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,200 บาท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา