ประการศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 40 ชุดและเครื่องสแกน จำนวน 3 เครื่อง

เทศบาลตัวอย่าง ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 40 ชุดและเครื่องสแกน จำนวน 3 เครื่อง
 
เทศบาลตัวอย่าง ประการศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 40 ชุดและเครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง
ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ เทศบาลตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 มิถุนายน  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5422-XXX ต่อ 129 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์