ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กระดานสนทนาของเทศบาลตัวอย่าง


         เทศบาลตำบลตัวอย่าง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเทศบาล หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาแจ้งผ่านทางกระดานสนทนา เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง แก้ไขต่อไปค่ะ         
ตอบคำถาม
คำตอบ :
ตอบโดย :
รหัสประจำตัวประชาชน ( 13 หลัก ) :