แจ้งเปิดใช้งานกระดานถามตอบของเว็บไซต์ เทศบาลตัวอย่าง

แจ้งเปิดใช้งานกระดานถามตอบของเว็บไซต์ เทศบาลตัวอย่าง
            เทศบาลตัวอย่างโดยงานงานประชาสัมพันธ์ ได้ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ขึ้นใหม่     ดังนั้น ขณะนี้จึงยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางกระดานสนทนาได้ โดยสมควร
ซึ่งหากมีข้อความที่ ไม่เข้าข่ายเป็นประโยชน์ หรือส่อไปในทางก่อกวน สร้างความเข้าใจผิดแก่ส่วนรวม ทางเจ้าหน้าที่จะขอลบข้อความโดยทันที

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตัวอย่าง
ตอบคำถาม
คำตอบ :
ตอบโดย :
รหัสประจำตัวประชาชน ( 13 หลัก ) :