แจ้งให้เทศบาลฯ ทราบ และดำเนินการโดยด่วน

ตั้งแต่ผู้รับเหมาดำเนินการมาตั้งนาน เพิ่งเห็นรถน้ำของเทศบาลฯ เอาน้ำมาลาดเพียงครั้งเดียว ยิ่งทำให้เกิดเป็นขี้โคลนอีกต่างหาก
รบกวนรับผิดชอบด้วยค่ะ
ตอบคำถาม
คำตอบ :
ตอบโดย :
รหัสประจำตัวประชาชน ( 13 หลัก ) :