โครงการพัฒนาบุคลากร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ"

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้เข้าร่วมโครงการของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมธารเงิน สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
UploadImage