โครงการสัมมนาทางวิชาการ วิทยาศาสตร์กับกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันจันทร์ที่29 ก.พ.2559ศูนย์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองนราธิวาสจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ วิทยาศาสตร์กับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร์และศึกษานิเทศน์จากสพป.นราธิวาสเขต1-3เข้าร่วมเสวนาจำนวน 100ท่านณ.ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส และได้รับเกียรติจากนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองผวจ. เป็นประธานในพิธีเปิด/นายนัจมุดดีน อูมา อดีตสส.จ.นราธิวาส บรรยายพิเศษ /. ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด มอ.ปัตตานี เป็นวิทยากร
UploadImage