ปรากฏการณ์ สุริปราคา เหนือท้องฟ้านราธิวาส

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา06.00น.-08.40น. ณ.ดาดฟ้าชั้นที่12คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองนราธิวาสจัดกิจกรรมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเหนือฟ้านราธิวาส มีผู้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมจำนวน มากนราธิวาสท้องฟ้าเปิดเห็นการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาชัดเจนเริ่ม06.27น.-08.38น. โดยตั้งกล้องบนดาดฟ้าชั้นที่12 ตึกคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 

UploadImage
หมายเหตุ สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook : ศูนย์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองนราธิวาส