พัฒนาศักยภาพศักยภาพบุคลากร

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จะดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสังกัด กศน.จังหวัดนราธิวาส ณ อ่าวมะนาวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เอกสารแนบ :