การแข่งขันทักษะความสามารถ "เยาวชน...คนชายแดนใต้"เฉลิมพระเกียรติ