โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
อำเภอโพนทอง ได้จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และถวายสำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายวัลลภ จิดาเงิน
นายอำเภอโพนทอง
เป็นประธานในการเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายสักการะ
และเป็นประธานในการเปิดงาน
นายชาญณรงค์ ไชยประเสริฐ
สาธารณสุขอำเภอโพนทอง
เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายแพทย์กัมปนาท โกวิทางกูร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทอง
นำพาคณะเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัคสามธารณสุข และนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงอุดมบึงคำ เข้าร่วมโครงการ

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ.โรงเรียนบ้านบึงอุดมบึงคำ ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

(ภาพ/ข่าว ธีรศักดิ์ คำแก้ว)
UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage