กิจกรรมงานปีใหม่ ๒๕๖๒ รพ.โพนทอง

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
โรงพยาบาลโพนทอง

ได้จัดกิจกรรม งานปีใหม่ ๒๕๖๒

นายแพทย์กัมปนาท โกวิทางกูร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทอง
เป็นประธานในการเปิดงาน

มีกิจกรรม จับฉลากของขวัญปีใหม่
จับรางวัลพิเศษ จาก ท่านผู้อำนวยการ
นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
และหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน

มีรางวัลพิเศษจากห้างหุ้นส่วนต่างๆ
นายแพทย์ สำเร็จ โพดาพล
ท่านสาธารณสุขอำเภอโพนทอง
และนายสาธิต ใจงาม

ณ ศาลเจ้าปู่กุดเป่ง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage