รพ.โพนทองจัดงานวันวัณโรคสากล

ด้วยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้
วันที่ 24 มีนาคมของทุกปี
เป็นวันวัณโรคสากล
เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อยุติวัณโรคแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ซึ่งในปีนี้คำขวัญรณรงค์คือ “ IT’S TIME TO ZERO TB “ ภาษาไทยคือ ถึงเวลายุติวัณโรค โดยมี Key Message “ IT’S TIME to find,Treat, Cure and Care TB”ถึงเวลาต้องค้นหา รักษาวัณโรคให้หาย”

โรงพยาบาลโพนทองโดยการนำของผู้อำนวยการ นพ.กัมปนาท โกวิทางกูร ได้จัดกิจกรรมคัดกรอง ค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในช่วงวันที่ 20 -29 มีนาคม 62
โดยการเอกซเรย์ปอด ตรวจเสมหะ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาเร็วขึ้น
UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage