ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Isophane insulin (NPH; Isophane protamine insulin) sterile susp ๑๐๐ i.u./ml x 3 ml Injection จำนวน 3,500 กล่อง x 5 vials