ประชุมเตรียมงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง และงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองไร่ขิงโดยนายกจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมคณะ ร่วมประชุมเตรียมงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง และงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ฝั่งตะวันตก วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage