ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองไร่ขิงโดยนายกร วรนาม เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง พร้อมปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งนำโดยนายอนุชิต โพธิมาตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง และคณะ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ การจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ LTC ของเทศบาลเมืองไร่ขิง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage