ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอาราหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายอุดม โอษฐ์ยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี (ดูแลพื้นที่นครปฐม) นายสุนา วงษ์ละคร ปลัดอาวุโสอำเภอสามพราน นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง และนายเอกวิทย์ นวเศรษฐ เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัคอีแท่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น” และการแข่งขันเกาะลัดอีแท่น มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณเกาะลัดอีแท่น จังหวัดนครปฐม
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage