เปิดบ้าน ว.ข. และเวทีศักยภาพนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองไร่ขิงโดยนายกจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นประธานเปิดบ้าน ว.ข. และเวทีศักยภาพนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กล่าวรายงาน ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage